Preskoči na sadržaj

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Poljoprivredno-prehrambena škola Požega nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište "Uspostava RCK Panonika" koje se nalazi na adresi www.rckpanonika.hr.


Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište www.rckpanonika.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.


Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Dio poveznica na naslovnoj stranici koje su postavljene kao naslovi vijesti i događanja nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama.
  • Pojedine poveznice nisu podcrtane.
  • Dio slika i datoteka nema prikladan alternativni tekstualni opis (ALT tekst).
  • Ugrađeni video zapisi nemaju transkript.

Poljoprivredno-prehrambena škola Požega radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.


Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22. svibnja 2023. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Poljoprivredno-prehrambene škole Požega.
Izjava je zadnji put preispitana 22. svibnja 2023. Poljoprivredno-prehrambena škola Požega će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.


Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Poljoprivredno-prehrambenu školu Požega.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta "Uspostava RCK Panonika" korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: ured@ss-poljoprivrednoprehrambena-pozega.skole.hr.


Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.