Preskoči na sadržaj

O projektu

Regionalni centar kompetentnosti Panonika


Regionalni centar kompetentnosti Panonika je mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u podsektoru poljoprivrede u kojemu se uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća i provedbu učenja temeljenog na radu, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje te druge djelatnosti koje pridonose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada.

Područja djelovanja su:

  • Provedba strukovnih programa, obrazovanje odraslih i cjeloživotnog obrazovanja, uz osiguranje smještaja korisnicima
  • Umrežavanje dionika u unapređenju obrazovanja i promoviranju poljoprivrednih zanimanja
  • Kontinuiran razvoj RK: programski, infrastrukturni i kadrovski.


Temeljna obilježja RCK su inovativne metode poučavanja i inovativni modeli učenja, učenje temeljeno na radu za učinkovitije uključivanje polaznika na tržište rada, prihvaćanje potreba polaznika s teškoćama i drugih ranjivih skupina, omogućena vertikalna prohodnost za nastavak obrazovanja, izvrsnost nastavnika, visokokvalitetna infrastruktura, konstruktivna i kreativna suradnja sa socijalnim partnerima, javnim sektorom, gospodarskim subjektima, visokim učilištima i drugim zainteresiranim institucijama šire zajednice.


Misija RCK Panonika je doprinositi povećanju konkurentnosti poljoprivrede pružanjem znanja za poljoprivredu zasnovanu na suvremenim tehnologijama i suvremenim metodama uzgoja, obrade i plasmana proizvoda, povećanju kvalitete strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja te osiguranjem smještaja za korisnike.


Vizija RCK Panonika je dinamična suvremena obrazovna organizacija, centar stjecanja novih znanja korištenjem novih tehnologija i novih inovativnih pristupa učenju, generator razvoja poljoprivrede i prehrane kroz partnerstvo svih dionika.