Preskoči na sadržaj

O projektu

Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti Panonika

Projektom osnivanja RCK Panonika stvaraju se neophodni programski i kadrovski uvjeti koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu i praktičnoj nastavi.

Programski uvjeti se stvaraju modernizacijom postojećih obrazovnih programa i stvaranjem novog standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma. Kadrovski uvjeti osiguravaju se organiziranjem specijaliziranih edukacija i studijskih putovanja namijenjenih nastavnom osoblju.

Cilj projekta je uspostava organizacijskih, programskih i kadrovskih uvjeta funkcioniranja RCK Panonika. Programski uvjeti stvaraju se modernizacijom postojećih obrazovnih programa i stvaranjem novog standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma, a kadrovski uvjeti se osiguravaju organiziranjem specijaliziranih edukacija i studijskih putovanja namijenjenih nastavnom osoblju.

Suvremena oprema koja se nabavlja kroz projekt i modernizirani programi obrazovanja omogućuju uvođenje inovativnih metoda poučavanja i modela učenja odnosno učenje temeljeno na radu što će pridonijeti učinkovitijem uključivanju polaznika na tržište rada, ali i bolju vertikalnu prohodnost za nastavak obrazovanja.


Ciljne skupine

 • Odgojno-obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje
 • Učenici upisani u ustanove strukovnog obrazovanja
 • Polaznici obrazovanja odraslih
 • Mentori kod poslodavaca
 • Osobe s invaliditetom
 • Učenici s teškoćama


Aktivnosti projekta:

 1. Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti
 2. Razvoj i unapređenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u RCK Panonika
 3. Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika vezanih za provedbu programa redovitoga strukovnog obrazovanja, odnosno formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih
 4. Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK Panonika
 5. Promidžba i vidljivost
 6. Upravljanje projektom i administracija

 

Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti

Provedbom aktivnosti u okviru ovog elementa stvoriti će se funkcionalna organizacijska struktura  koja će omogućiti kvalitetno funkcioniranje RCK u provedbi strukovnih programa, obrazovanje odraslih, cjeloživotnog obrazovanja, umrežavanju dionika vezano uz unapređenje obrazovanja i promoviranja poljoprivrednih zanimanja. Funkcionalna organizacijska struktura će isto tako omogućiti kontinuirani programski, infrastrukturni i kadrovski razvoj RCK

Razvoj i unapređenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u RCK Panonika

Provedbom aktivnosti u okviru ovog elementa stvoriti će se i modernizirani novi odnosno postojeći strukovni programi, programi obrazovanja odraslih, programi cjeloživotnog obrazovanja koji će omogućiti izvođenje moderne nastave koja se temelji na praktičnom radu i modernim metodama poučavanja

Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika vezanih za provedbu programa redovitoga strukovnog obrazovanja, odnosno formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih

Provedbom aktivnosti u okviru ovog elementa stvaraju se neophodni kadrovski uvjeti za provedbu moderniziranih strukovnih programa, programa obrazovanja odraslih, programa cjeloživotnog obrazovanja koji će omogućiti izvođenje moderne nastave koja se temelji na praktičnom radu i modernim metodama učenja

Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK Panonika

Provedbom aktivnosti u okviru ovog elementa promovira se rad RCK Panonika i mogućnosti koje pruža u strukovnom obrazovanju, zapošljivosti nakon stjecanja kvalifikacija i povezivanja poslodavaca i polaznika RCK. Navedeno doprinosi funkcioniranju RCK u skladu s postavljenim razvojnim ciljevima kao i njegovom misijom i vizijom.

Promidžba i vidljivost

Upravljanje projektom i administracija

Ova aktivnosti podrazumijeva pravovremeno i učinkovito upravljanje projektom i projektnim resursima; Uspostavljen sustav financijskog praćenja projekta.


Ukupna vrijednost projekta: 49.345.376,16 HRK / 6.549.256,91 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 29. prosinca 2019. – 29. prosinca 2023.

NAZIV PROJEKTA:

Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti Panonika


UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

49.345.376,16 HRK / 6.549.256,91 EUR


BESPOVRATNA SREDSTVA:

49.345.376,16 HRK / 6.549.256,91 EUR (100%)


CILJ PROJEKTA:

Uspostava organizacijskih, programskih i kadrovskih uvjeta funkcioniranja RCK Panonika koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u poljoprivrednom (pod)sektoru.


TRAJANJE:

Od 29. prosinca 2019. do 29. prosinca 2023.


* U narednim objavama kratica RCK odnosi se na projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti Panonika.