Preskoči na sadržaj

Obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje

Upisi

Početak prijava u sustav e-upisi 29.5.2023.

Prijava obrazovnih programa započinje 28.6. i traje do 7.7.2023.

Objava konačnih ljestvica poretka 10.7.2023.

Upisi u srednje škole od 10.7. do 13.7.2023.

Preuzmite potpuni raspored ljetnih i jesenskih upisnih rokova


Učenici dostavljaju potrebnu dokumentaciju u srednju školu za određeni program obrazovanja. Dokumentacija se može dostaviti osobnim dolaskom u školu na propisani datum ili elektronski putem srednje.e-upisi.hr. Potrebna dokumentacija je upisnica (koja se ispisuje iz sustava e-upisi) te liječnička svjedodžba medicine rada ili potvrda liječnika školske medicine (ovisno o obrazovnom programu).


ProgramiČETVEROGODIŠNJA ZANIMANJA

AGROTURISTIČKI TEHNIČAR – Ujedinjuje područje poljoprivrede s područjem tradicionalnog ugostiteljstva i turizma – Agroturistički tehničar zapošljava se u manjim ugostiteljskim objektima koji u djelokrugu svog rada imaju ugostiteljsko i poljoprivredno gospodarstvo i bave se proizvodnjom hrane.

Radi na poljoprivrednim poslovima svog gospodarstva, brine o ekološkom pristupu u uzgoju povrća, voća, stoke. Organizira i brine o proizvodnji kvalitetne hrane. Osmišljava prezentacije nacionalnih običaja, kulturne i povijesne baštine pojedinog dijela Hrvatske. Planira, nabavlja i čuva živežne namirnice. Sastavlja jelovnike, organizira pripremu hrane. Surađuje s turističkim zajednicama i ugostiteljskim radnicima.

Uz ekološku poljoprivredu vezan je i eko-turizam i upravo on ima potencijale da postane najperspektivniji oblik turizma u RH i to zato što s jedne stane štiti prirodno i kulturno nasljeđe, a s druge omogućava ostvarenje gospodarske koristi.

PREHRAMBENI TEHNIČAR – Provodi i kontrolira procese u prehrambenoj industriji, laboratorijima, obrtništvu i prometu hranom – Provodi i kontrolira procese u prehrambenoj industriji, laboratorijima, obrtništvu i prometu hranom. Prehrambeni tehničar radi u industrijskoj proizvodnji, laboratorijima, obrtništvu i u prometu hranom. Samostalno obavlja posao u proizvodnim pogonima, skladištima, laboratorijima, prodavaonicama, catering industriji i u prometu hranom.

Pri obavljanju poslova u proizvodnji može raditi i na poslovima s posebnim uvjetima rada.

AGROTEHNIČAR  - Novi strukovni kurikulum – Agrotehničar organizira rad i radi na poljoprivrednim gospodarstvima (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge), u ustanovama (škole, instituti, agencije) u području proizvodnje, dorade, prerade i tržišta proizvoda biljnog i animalnog podrijetla (stočarstvo, ribarstvo i pčelarstvo).

Poslove može obavljati samostalno ili kao zaposlenik. Radno vrijeme se prilagođava tehnološkim procesima i vremenskim uvjetima.
TROGODIŠNJA ZANIMANJA

MESAR – Priprema svježe i konzervirane proizvode od mesa. Osim pripreme svježeg mesa za prodaju, mesari i konzerviraju meso kemijskim sredstvima, zaleđivanjem i dimljenjem, izrađuju barene i polutrajne kobasice i zimsku salamu, različite polutrajne i trajne suhomesnate proizvode i slaninu.

Mesari mogu raditi u obrtništvu i u industrijskog proizvodnji. U obrtništvu obavljaju sve faze obrade mesa, dok u industrijskoj proizvodnji obično obavljaju samo pojedine operacije. U obrtničkim radnjama i prodavaonicama mesari režu, važu i prodaju svježe meso i suhomesnate proizvode.

PEKAR – Mijesi i peče kruh i ostale pekarske proizvode. Pekari se u radu služe sitima, vagama, posudama za miješanje tijesta, košarama, pekarskim lopatama, limovima za pečenje, kolicima za prijevoz i dr. Rukuju strojevima i uređajima za miješanje i oblikovanje tijesta. Opslužuju i nadziru rad svih vrsta peći. Na mjernim instrumentima očitavaju i prate temperaturu i vlažnost radnog prostora i u pekarskoj peći.

Kruh i pecivo izrađuju od brašna različitih žitarica: pšenice, raži, kukuruza itd. Paze da se pričuvne količine brašna i ostalih sirovina ispravno uskladište. Posebnu pozornost posvećuju osobnoj higijeni i održavanju čistoće radnih prostorija, peći i sredstvima rada.

MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE – Održava i popravlja traktore i poljoprivredne strojeve. Tijekom školovanja učenici se osposobljavaju za rukovanje, montažu, održavanje i popravak poljoprivrednih strojeva i mehanizacije. Upoznaju se i s osnovama strojarstva, elektrotehnike, tehnologije i mehanizacije poljoprivrede, usvajaju osnovna znanja o sklopovima i principima rada motornih vozila, motorima s unutarnjim izgaranjem, dijelovima motora i vozila te tehnologijom poljoprivredne mehanizacije.

Mehaničari poljoprivredne mehanizacije rade na poslovima održavanja i popravaka vozila, strojeva, aparata i uređaja za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo i graditeljstvo. Ovaj posao omogućuje i dinamičan rad u radionici i na terenu gdje se koriste strojevi. Uspješno se može obavljati kroz samostalnu poduzetničku djelatnost.

Pri tome koriste različite aparate uključujući i elektronsku i računalnu opremu. Kad utvrdi kvar, popravlja ga, te opet provjerava radi li uređaj ispravno i je li siguran za uporabu. Mehaničari za poljoprivredne strojeve koji rade u trgovinama, pružaju informacije o strojevima, načinu njihove uporabe i daju savjete za kupnju

POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK – Poljoprivredni gospodarstvenik organizira, nadgleda i usklađuje biljnu i stočarsku proizvodnju. Može se baviti proizvodnjom biljnih kultura na oranicama (žitarice, povrće, industrijsko i krmno bilje), u voćnjacima i vinogradima. U grani stočarstva uzgaja krupnu i sitnu stoku i perad te radi na izradi stočnih i peradarskih prerađevina.

Poljoprivredni gospodarstvenik bavi se biljnom i stočarskom proizvodnjom u poljoprivrednim gospodarstvima i na privatnim imanjima, a najčešće radi na otvorenom.

U biljnoj proizvodnji uzgaja povrtne, voćarske, vinogradarske i ratarske kulture. Posao mu obuhvaća pripremu tla za sjetvu i sadnju, suvremenu gnojidbu i njegu usjeva, rezidbu voćaka i vinove loze, prskanje i zaprašivanje protiv bolesti i štetočina, berbu, spremanje, skladištenje te preradu. U svom radu primjenjuje moderna i suvremena sredstva za rad, uz korištenje dostignuća znanosti i tehnike.

Poljoprivredni gospodarstvenici rade i u različitim granama stočarstva: govedarstvu, svinjogojstvu, ovčarstvu, kozarstvu, peradarstvu. Bave se uzgojem životinja, razmnožavanjem, njegom, hranidbom, rasplodom i tovom raznih vrsta i kategorija stoke, kako bi osigurali kvalitetnu proizvodnju mlijeka, mesa, jaja, vune, krzna i podmlatka stoke.

POMOĆNI CVJEĆAR – TEŠ – Program namijenjen učenicima s teškoćama. U sklopu programa učeici stječu znanje o navodnjavanju, prihranjivanju i plijevljenju bilja. Mogu se baviti uzgojem bilja u cvjećarskoj proizvodnji kao što su pikiranje, pinciranje i dekapitacija.

POMOĆNI PEKAR – TEŠ – Program je namijenjen učenicima s teškoćama. Zanimanje pomoćni pekar obrazuje učenika za rad u zanatskoj i industrijskoj proizvodnji pekarskih proizvoda. Pomoćni pekar obavlja poslove izrade tijesta, oblikovanja i pečenja raznih vrsta kruha i peciva. 
Više informacija

ČETVEROGODIŠNJA ZANIMANJA

AGROTURISTIČKI TEHNIČAR – Ujedinjuje područje poljoprivrede s područjem tradicionalnog ugostiteljstva i turizma – Agroturistički tehničar zapošljava se u manjim ugostiteljskim objektima koji u djelokrugu svog rada imaju ugostiteljsko i poljoprivredno gospodarstvo i bave se proizvodnjom hrane.

Radi na poljoprivrednim poslovima svog gospodarstva, brine o ekološkom pristupu u uzgoju povrća, voća, stoke. Organizira i brine o proizvodnji kvalitetne hrane. Osmišljava prezentacije nacionalnih običaja, kulturne i povijesne baštine pojedinog dijela Hrvatske. Planira, nabavlja i čuva živežne namirnice. Sastavlja jelovnike, organizira pripremu hrane. Surađuje s turističkim zajednicama i ugostiteljskim radnicima.

Uz ekološku poljoprivredu vezan je i eko-turizam i upravo on ima potencijale da postane najperspektivniji oblik turizma u RH i to zato što s jedne stane štiti prirodno i kulturno nasljeđe, a s druge omogućava ostvarenje gospodarske koristi.TROGODIŠNJA ZANIMANJA

CVJEĆAR

Upoznavanje različitih vrsta cvijeća, učenje o simbolici boja i oblika, savladavanje vještina slaganja cvijeća  u aranžmane, bukete, vijence, girlande, upoznavan je rada u cvjećarnici, sudjelovanje u uređenju i ukrašavanju interijera za različite prigode.

Mogućnost zapošljavanja:

u cvjećarnicama, u turističkim ustanovama, u  poduzećima koja se bave veletrgovinom cvijeća I cvjećarskog pribora

VOĆAR – VINOGRADAR – VINAR 

Upoznavanje uvjeta za uzgoj voća i vinove loze, sadnja, njega i zaštita voćnjaka i vinograda, upoznavanje najvažnijih sorti, berba voće i grožđa.

Prerada grožđa, proizvodnja i njega vina i drugih proizvoda od grožđa. Poznavanje strojeva i korištenje u voćarstvu i vinogradarstvu.

Mogućnost zapošljavanja:

U voćarskim i loznim rasadnicima, u voćarskim, vinogradarskim i vinskim gospodarstvima, u hladnjačama, linijama za sortiranje, pakiranje i distribuciju voća i grožđa na linijama za doradu i preradu voća i grožđa, u vinarijama, na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.
Više informacija

ČETVEROGODIŠNJA ZANIMANJA

AGROTURISTIČKI TEHNIČAR – Ujedinjuje područje poljoprivrede s područjem tradicionalnog ugostiteljstva i turizma – Agroturistički tehničar zapošljava se u manjim ugostiteljskim objektima koji u djelokrugu svog rada imaju ugostiteljsko i poljoprivredno gospodarstvo i bave se proizvodnjom hrane.

Radi na poljoprivrednim poslovima svog gospodarstva, brine o ekološkom pristupu u uzgoju povrća, voća, stoke. Organizira i brine o proizvodnji kvalitetne hrane. Osmišljava prezentacije nacionalnih običaja, kulturne i povijesne baštine pojedinog dijela Hrvatske. Planira, nabavlja i čuva živežne namirnice. Sastavlja jelovnike, organizira pripremu hrane. Surađuje s turističkim zajednicama i ugostiteljskim radnicima.

Uz ekološku poljoprivredu vezan je i eko-turizam i upravo on ima potencijale da postane najperspektivniji oblik turizma u RH i to zato što s jedne stane štiti prirodno i kulturno nasljeđe, a s druge omogućava ostvarenje gospodarske koristi.TROGODIŠNJA ZANIMANJA

MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

Tijekom školovanja učenici se osposobljavaju za rukovanje, montažu, održavanje i popravak poljoprivrednih strojeva i mehanizacije. Upoznaju se i s osnovama strojarstva, elektrotehnike, tehnologije i mehanizacije poljoprivrede, usvajaju osnovna znanja o sklopovima i principima rada motornih vozila, motorima s unutarnjim izgaranjem, dijelovima motora i vozila te tehnologijom poljoprivredne mehanizacije.

Mehaničari poljoprivredne mehanizacije rade na poslovima održavanja i popravaka vozila, strojeva, aparata i uređaja za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo i graditeljstvo. Ovaj posao omogućuje i dinamičan rad u radionici i na terenu gdje se koriste strojevi. Uspješno se može obavljati kroz samostalnu poduzetničku djelatnost.

Pri tome koriste različite aparate uključujući i elektronsku i računalnu opremu. Kad utvrdi kvar, popravlja ga, te opet provjerava radi li uređaj ispravno i je li siguran za uporabu. Mehaničari za poljoprivredne strojeve koji rade u trgovinama, pružaju informacije o strojevima, načinu njihove uporabe i daju savjete za kupnju.

POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK 

Poljoprivredni gospodarstvenik organizira, nadgleda i usklađuje biljnu i stočarsku proizvodnju. Može se baviti proizvodnjom biljnih kultura na oranicama (žitarice, povrće, industrijsko i krmno bilje), u voćnjacima i vinogradima. U grani stočarstva uzgaja krupnu i sitnu stoku i perad te radi na izradi stočnih i peradarskih prerađevina.

Poljoprivredni gospodarstvenik bavi se biljnom i stočarskom proizvodnjom u poljoprivrednim gospodarstvima i na privatnim imanjima, a najčešće radi na otvorenom.

U biljnoj proizvodnji uzgaja povrtne, voćarske, vinogradarske i ratarske kulture. Posao mu obuhvaća pripremu tla za sjetvu i sadnju, suvremenu gnojidbu i njegu usjeva, rezidbu voćaka i vinove loze, prskanje i zaprašivanje protiv bolesti i štetočina, berbu, spremanje, skladištenje te preradu. U svom radu primjenjuje moderna i suvremena sredstva za rad, uz korištenje dostignuća znanosti i tehnike.

Poljoprivredni gospodarstvenici rade i u različitim granama stočarstva: govedarstvu, svinjogojstvu, ovčarstvu, kozarstvu, peradarstvu. Bave se uzgojem životinja, razmnožavanjem, njegom, hranidbom, rasplodom i tovom raznih vrsta i kategorija stoke, kako bi osigurali kvalitetnu proizvodnju mlijeka, mesa, jaja, vune, krzna i podmlatka stoke.Više informacija